Operaio addetto alla macchina - Gi Group

Pontedera, TOS 56025